Zvíře v autě VS legislativa ČR

Co nám říká legislativa?

Zákon č. 361/2000 Sb. k přeprav zvířat stanovuje:

  • Řidič je kromě povinností uvedených v § 4 (Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích) dále povinen zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete a bezpečnou přepravu nákladu.
  • Při přepravě živých zvířat nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
  • Řidič je tak odpovědný za to, že neohrozí zdraví přepravovaného zvířete, ale ani jiných cestujících a ostatních účastníků provozu (např. chodců, cyklistů nebo jiných řidičů).

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů: 

  • také stanovuje, že musí mít zvíře dostatek prostoru, aby mohlo zaujmout přirozenou polohu, která mu umožní korigovat pohyby vozidla.

K zabezpečení zvířete můžeme použít různé varianty sítí, mříží, přepravních boxů, postroje připoutané k bezpečnostnímu pásu nebo obdobné pomůcky. Nikdy nesmí být zvíře v autě na volno, jde i o Vaše zdraví.

Zpět do obchodu